Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer:
​2 medlemmer udpeges af Kulturstedet Lindegaardens Venner.
​2 medlemmer udpeges af Bondebylauget
3 medlemmer udpeges af den fratrædende bestyrelse.
Fondsbestyrelsens medlemmer udpeges for 3 år ad gangen fra et årsregnskabsmøde.

Fondsbestyrelsen

Rolf Aagaard-Svendsen, formand
Valgt af Bondebylauget
Indtrådt i bestyrelsen 2014.10.01
Udløb af aktuelle valgperiode 2026.04.30

Født 1948. Uddannet civilingeniør og Ph.d. Arbejdet som management konsulent og direktør i forskellige virksomheder. Var medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i 30 år, heraf de otte som borgmester. Arbejder nu med demokratistøtte projekter i udviklingslande, bestyrelsesmedlem i Danmarks Rostadion, samt frivilligt arbejde bl.a. som bestyrelsesmedlem i Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune og formand for Lyngby-Taarbæk Jazzklub.

​Bo Krogh, kasserer.
Medlem af Byggeudvalget, medlem af Fundraisings udvalget, formand for Økonomiudvalget, ansvarlig for økonomi, bogholderi, web samt Drift og IT.
Valgt af Lindegaardens Venner
Indtrådt i bestyrelsen 2014.10.01
Udløb af aktuelle valgperiode 2026.04.30

Født 1948. Uddannet Elektronikmekaniker. Har haft selvstændig konsulentvirksomhed inden for offshore søopmåling siden 1984.

Jan Henriksen

Jan Henriksen, bestyrelsesmedlem
Valgt af Fonden Kulturstedet Lindegaarden
Indtrådt i bestyrelsen 2024.05.01
Udløb af aktuelle valgperiode 2027.04.30

Født 1956. Har arbejdet med og haft ledelsesansvar fra institutionsleder til forvaltningsdirektør på Kultur og Fritidsområdet, Socialområdet og Børneområderne i forskellige kommuner. Medlem af flere frivillige foreningers bestyrelse bl.a. Røde Kors Lyngby-Taarbæk og næstformand i Frivilligcenter og Selvhjælp i Lyngby-Taarbæk.

​Niels-Erik Pedersen, bestyrelsesmedlem.
Formand for Byggeudvalget og Fundraisingsudvalget
Valgt af Fonden Kulturstedet Lindegaarden
Indtrådt i bestyrelsen 2015.10.06
Udløb af aktuelle valgperiode 2026.04.30

Født 1947. Uddannet tømrer og bygningsingeniør. Virket som adm. dir. i bygge- og affaldsbranchen i over 25 år. Nu aktiv pensionist inden for frivilligt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Medlem af flere frivillige foreningers bestyrelser.

​Grete Hansen, bestyrelsesmedlem​, sekretær
​Medlem af Fundraisings udvalget
Valgt af Fonden Kulturstedet Lindegaarden
Indtrådt i bestyrelsen 2018.01.10
Udløb af aktuelle valgperiode 2025.04.30

Født 1950. Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Arbejdet med offentlig og privat kommunikation i 10 år. Tidligere formand for Kommunikationsgruppen i Dansk Journalistforbund. 20 år i DR som journalist og redaktør. Skrivende og fotograferende journalist på Det Grønne Område gennem 7 år. Freelance-journalist og pensionist.

Marianne Hilton, bestyrelsesmedlem
​Formand for Lindegaardens Venner
Valgt af Lindegaardens Venner
Indtrådt i bestyrelsen 2021.07.01
Udløb af aktuelle valgperiode 2025.04.30

Født 1954. Uddannet cand.mag. i engelsk og informatik.
Arbejdet som konsulent og leder i både den private og offentlige sektor inden for IT-brugervenlig, forandringsledelse og HR-udvikling.
Formand for Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden fra 2010-2013.

René Madelaire

René Madelaire, næstformand
Medlem af Byggeudvalget og formand for Bookingudvalget
Valgt af Bondebylauget
Indtrådt i bestyrelsen 2022.05.01
Udløb af aktuelle valgperiode 2025.04.30

Født 1951. Uddannet civilingeniør. Arbejdet med international projektvirksomhed i 40 år. Nu semipensionist, men partner i øjenklinik og aktiv i flere bestyrelser. Kompetencer inden for administration, ledelse, finansiering og økonomi. Født og opvokset i Lyngby. Bor i Bondebyen

Niels Friderichsen

Niels Friderichsen, associeret æresmedlem.
Medlem af Byggeudvalget
Medlem af bestyrelsen 2012.09.26 – 2022.04.30

Født 1934. Uddannet maskinarbejder – teknikum ingeniør, svagstrøm. Boet i Bondebyen hele livet. Stiftet Bondebylauget i Kgs. Lyngby i 1973 og har været formand/oldermand indtil 2021.
I bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune og Bygningskultur Foreningen i Kgs. Lyngby og tidligere i den nationale bevaringssammenslutning “By og Land”.