Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer:
​2 medlemmer udpeges af Kulturstedet Lindegaardens Venner.
​2 medlemmer udpeges af Bondebylauget
3 medlemmer udpeges af den fratrædende bestyrelse.
Fondsbestyrelsens medlemmer udpeges for 3 år ad gangen fra et årsregnskabsmøde.

Fondsbestyrelsen

Rolf Aagaard-Svendsen, formand
Valgt af Bondebylauget
Født 1948. Uddannet civilingeniør og Ph.d. Arbejdet som management konsulent og direktør i forskellige virksomheder. Var medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i 30 år, heraf de otte som borgmester. Arbejder nu med demokratistøtte projekter i udviklingslande, bestyrelsesmedlem i DIPD og Danmarks Rostadion, samt frivilligt arbejde bl.a. som bestyrelsesmedlem i Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune og formand for Lyngby-Taarbæk Jazzklub.

​Bo Krogh, næstformand, kasserer og sekretær.
Medlem af Byggeudvalget, medlem af Fundraisings udvalget, formand for Økonomiudvalget, ansvarlig for økonomi, bogholderi, booking, web samt Drift og IT.
Valgt af Lindegaardens Venner
Født 1948. Uddannet Elektronikmekaniker. Har haft selvstændig konsulentvirksomhed indenfor offshore søopmåling siden 1984.

Sten Langvad, bestyrelsesmedlem
Formand for Byggeudvalget, medlem af Fundraisings udvalget,
Valgt af Fonden for Kulturstedet Lindegaarden
Født 1941. Uddannet akademiingeniør, bygning. Har arbejdet med rådgivning og undervisning indenfor Byggeri og Anlæg. Var medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i 5 år. I dag bl.a. medlem af bestyrelsen for Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk.

​Niels-Erik Pedersen, bestyrelsesmedlem.
Formand for Fundraisings udvalget
Valgt af Fonden for Kulturstedet Lindegaarden
Født 1947. Uddannet tømrer og bygningsingeniør. Virket som adm. dir. i bygge- og affaldsbranchen i over 25 år. Nu aktiv pensionist inden for frivilligt arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Medlem af flere frivillige foreningers bestyrelse bl.a. formand i bestyrelsen for Frivilligcenter og Selvhjælp i kommunen.

​Grete Hansen, bestyrelsesmedlem​
​Medlem af Fundraisings udvalget
Valgt af Fonden for Kulturstedet Lindegaarden
Født 1950. Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole. Arbejdet med offentlig og privat kommunikation i 10 år. Tidligere formand for Kommunikationsgruppen i Dansk Journalistforbund. 20 år i DR som journalist og redaktør. Skrivende og fotograferende journalist på Det Grønne Område gennem 7 år. Freelance-journalist og pensionist.

Marianne Hilton, bestyrelsesmedlem
​Medlem af formandsskabet for Lindegaardens Venner
Valgt af Lindegaardens Venner
Født 1954. Uddannet cand.mag. i engelsk og informatik.
Arbejdet som konsulent og leder i både den private og offentlige sektor inden for IT-brugervenlig, forandringsledelse og HR-udvikling.
Formand for Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden fra 2010-2013.

Niels Friderichsen, bestyrelsesmedlem.
Medlem af Byggeudvalget
Valgt af Bondebylauget
Født 1934. Uddannet maskinarbejder – teknikum ingeniør, svagstrøm. Boet i Bondebyen hele livet. Stiftet Bondebylauget i Kgs. Lyngby i 1973 og er p.t. formand/oldermand.
I bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune og Bygningskultur Foreningen i Kgs. Lyngby og tidligere i den nationale bevaringssammenslutning “By og Land”.