Bestyrelse

Formandsskab Niels Halse ( nielsklarinet@gmail.com)og Marianne Hilton (hilton@privat.dk)
Næstformand Dorete Dandanell (dorete@outlook.dk)
Bestyrelsesmedlem Lone Bang Hemmeth (flute45@hotmail.com)
Bestyrelsesmedlem Uffe Christoffersen (mail.christoffersen@gmail.com)
Bestyrelsesmedlem Anette Slaatto (anetteslaatto@gmail.com)
Bestyrelsesmedlem Johannes Vedtofte (johannes.vedtofte@gmail.com)
Bestyrelsessuppleant Lone Gladbo (lonegladbo@gmail.com)
​Bestyrelsessuppleant Gurli Behrens Madsen gurli.behrens.madsen@gmail.com)
Bestyrelsessuppleant Gitte Vedel (gv.lyngby@gmail.com)
Bestyrelsessuppleant Kirsten Havelund (khavelund@gmail.com)
Bestyrelsessuppleant Kurt Wessel Hansen (kwh@folkedanser.eu)
Bestyrelsessuppleant Willy Poulsen (willybopoulsen@gmail.com)
Bestyrelsessuppleant Niels Friederichsen (stelni1787@gmail.com)