Bestyrelse

Billede af Lindegaardens Venners bestyrelse
Formand Jytte Kløve
Næstformand Dorete Dandanell
Bestyrelsesmedlem Lone Bang Hemmeth
Bestyrelsesmedlem Niels Halse
Bestyrelsesmedlem Uffe Christoffersen
Bestyrelsesmedlem Anette Slaatto
Bestyrelsesmedlem Kirsten Havelund
​Bestyrelsessuppleant Niels Friderichsen
Bestyrelsessuppleant Lone Gladbo
Bestyrelsessuppleant Marianne Hilton
Bestyrelsessuppleant Willy Poulsen
Bestyrelsessuppleant Kurt Wessel Hansen