Bestyrelse

Formandsskab Niels Halse og Marianne Hilton
Næstformand Dorete Dandanell
Bestyrelsesmedlem Lone Bang Hemmeth
Bestyrelsesmedlem Uffe Christoffersen
Bestyrelsesmedlem Anette Slaatto
Bestyrelsesmedlem Johannes Vedtofte
Bestyrelsessuppleant Lone Gladbo
​Bestyrelsessuppleant Gurli Behrens Madsen
Bestyrelsessuppleant Gitte Vedel
Bestyrelsessuppleant Kirsten Havelund
Bestyrelsessuppleant Kurt Wessel Hansen
Bestyrelsessuppleant Willy Poulsen
Bestyrelsessuppleant Niels Friederichsen