Nordre længe - Spise- og Festsal

Leje af lokaler er inkl. almindelig rengøring, men lokalerne skal efterlades som modtaget, med borde stillet på plads efter de opsatte anvisninger.
- Bordene skal tørres af og stolene placeres på bordene. Gulve skal fejes og rengøres for evt. spildte ting.
- Ekstraborde og stole skal stilles på plads som vist på de opsatte anvisninger.
- Køkkenet skal afleveres som modtaget med og bordene aftørrede og service anbragt på samme pladser, som ved modtagelsen.
- Opvaskemaskinen skal være tømt.
- Alt affald skal fjernes.​Der er er affaldscon-tainere ved indkørslen til​gården,​men​tomme flasker må ikke anbringes i disse containere. De kan evt. afleveres i flaskecontainerne på Nørregade.
Overholdes ovennævnte ikke, tilbageholdes depositum eller dele heraf. Dækker dette beløb ikke omkostnin-gerne, fermsendes faktura på på det resterende.
Vær opmærksom på at lokalerne kun er til disposition i det i aftalen angivne tidsrum, så husk at medregne tid til borddækning/opstil-ling og afrydning i aftalen.

Se i øvrigt LEJEBETINGELSER - Læs venligst betingelserne før kontrakten underskrives!

Adresse

Kulturstedet Lindegaarden

Peter Lunds Vej 8

2800 Kongens Lyngby 

Kontakt

31 13 31 90​  

CVR: ​3466 8353 Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN
​CVR: 3312 7383 Kulturstedet Lindegaardens Venner 

Kontortid

Mandag: Kl. 10 – 12 

Tirsdag Kl. 18 – 20 og 

​Torsdag: Kl. 17 – 19