Sponsorer

12 MILLIONER FRA A. P. MØLLER FONDEN​

Den 5. november 2017 modtog Kulturstedet Lindegaarden det glædelige budskab, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret kr. 12 millioner til restaurering af tag og fag på den 170 år gamle Lindegaard. Rejsen mod dette mål har været lang, og er udelukkende lykkedes fordi mange engagerede, visionære og fantastiske frivillige har løftet og båret dette store projekt frem til netop denne dag, hvor drømmen om restaurering af Kulturstedet Lindegaarden bliver til virkelighed. Vi har virkelig set frem til at dele denne glædelige begivenhed med netop Vennerne, som har bakket op omkring visionen om et Kulturstedet i Kongens Lyngby. Netop i disse dage indleder Kulturstedet Lindegaardens arkitekt Stein Hagen samarbejdet med Thorben Schmidt, Wohlert Arkitekter, som er udpeget til bygherrerådgiver på restaureringen af Lindegaardens tag og fag. Vi har nu haft glæde af både murere, tømrere og tækkemænd har haft deres gang på gården siden 2018 og frem til juni 2020, hvor de har afsluttet det flotte restaureringsarbejde!
A. P. Møller 12 mio
A.P. Møller Fonden

NORDEA FONDEN

25.OOO til nye borde til stuerne.

GULD I POSTKASSEN
VELUX FONDEN

Det er med stor glæde at Kulturstedtet Lindegaarden har modtaget endnu en donation til restaureringen af Vestre Længe fra Velux Fonden.​

Donationen fra Velux Fonden er givet fra en særlig pulje, som støtter projekter hvor aktive seniorer bidrager:
STOR TAK TIL DE AKTIVE FRIVILLIGE

DONATION TIL RESTAURERING fra BREBØL FONDEN

Det er med stor glæde og stolthed, at Fonden Kulturstedet Lindegaarden i december 2016 har modtaget en donation fra SKIBSREDER CARSTEN BREBØLS ALMENNYTTIGE FOND. Donationen er specifikt givet til restaureringen af Venstre Længe. Vi er taknemmelige over, at vi nu kan starte op på denne store opgave.

FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

En 10’er var prisen, der var aftalt med Lyngby-Taarbæk Kommune, som den betaling Fonden Kulturstedet Lindegaarden skulle give for den historiske, firelængede gård midt i Bondebyen. En række engagerede borgere og ildsjæle i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden (nu Kulturstedet Lindegaardens Venner) havde indsamlet 250.000,- kr. til etablering af ‘Fonden KULTURSTEDET LLINDEGAARDEN’. Den 11. juli 2013 var dagen hvor betaling af 10’eren til den daværende borgmester Søren P. Rasmussen skulle falde. Symbolet på denne handling var en lille skulptur udført af guldsmed Jytte Kløve.

En 10 krone mønt fra året 2010, hvor ideen om bevarelse af Lindegaarden som kultursted blev til, var monteret på en marmorsokkel ved siden af en lille sølvdåse formet som Lindegaardens grundplan. Sølvdåsen kunne tages ud af skulpturen, og man kunne så åbne den og konstatere, at der inde i dåsen lå frø fra Lindegaardens lindetræ. I marmorsoklens ene hjørne, var der lavet en række kløfter – 6 ens og en større, som symbol på de 6 bestyrelsesmedlemmer, der havde stået bag indsamlingen af midler til fondskapitalen. Den øverste større kløft repræsenterede ildsjælen, der fik den brilliante idé: Bondebylaugets formand Niels Frideriksen.

En stor tak til alle bidragydere og ildsjæle, som var med til at muliggøre at den store sum blev tilvejebragt til etablering af Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN.

Hils på vore bidragydere

​Du kan bidrage til projektet ved at blive medlem af Venneforeningen.